Opensubtitles

Binnen infuse is het ingebakken om gebruik te maken van opensubtitles. Vaak zijn subtitles daar niet aanwezig. Het zou fijn zijn als er een mogelijkheid was om zelf andere subtitle aanbieders te kunnen toevoegen.

A post was merged into an existing topic: Additional subtitle sources